CALFIN


ხარისხიMFI
(190 ˚C/5 Kg)
აპლიკაცია
CALFIN 1150LF3PE შეფუთვის ფირი და სავაჭრო პარკები, HDPE სანაგვე პარკები & მაგიდის გადასაფარებელი
CALFIN 1150RB2შავი HDPE სანაგვე პარკები
CALFIN 1150WA2PE შეფუთვის ფირი და სავაჭრო პარკები, HDPE სანაგვე პარკები & მაგიდის გადასაფარებელი
CALFIN 1150WT1PE შეფუთვის ფირი და სავაჭრო პარკები, HDPE სანაგვე პარკები & მაგიდის გადასაფარებელი
CALFIN 1151RW2PE სავაჭრო პარკები, HDPE სანაგვე პარკები & მაგიდის გადასაფარებელი
CALFIN 1151RW2PE სავაჭრო პარკები, HDPE სანაგვე პარკები & მაგიდის გადასაფარებელი
CALFIN 1151SNT3±2PE შეფუთვის ფირი და სავაჭრო პარკები, HDPE სანაგვე პარკები & მაგიდის გადასაფარებელი
CALFIN 1151WA2PE შეფუთვის ფირი და სავაჭრო პარკები, HDPE სანაგვე პარკები & მაგიდის გადასაფარებელი
CALFIN 1152CO1PE შეფუთვის ფირი და სავაჭრო პარკები, PE ლამინირება და დაფარვა
CALFIN 1152WA3±2PE შეფუთვის ფირი და სავაჭრო პარკები, HDPE სანაგვე პარკები & მაგიდის გადასაფარებელი
CALFIN 1152WS5±2PE შეფუთვის ფირი და სავაჭრო პარკები, PE ლამინირება და დაფარვა
CALFIN 11502WA3±2PE შეფუთვის ფირი და სავაჭრო პარკები, HDPE სანაგვე პარკები & მაგიდის გადასაფარებელი
CALFIN 11503WT1PE შეფუთვის ფირი და სავაჭრო პარკები, HDPE სანაგვე პარკები & მაგიდის გადასაფარებელი